Galvanokov - galvanické pokovovanie

english english germany

O firme

Ponuka spoločnosti:

 • závesové galvanické zinkovanie
 • hromadné galvanické zinkovanie
 • fosfátovanie (železité, zinočnaté)
 • elektrolytické leštenie nereze
 • morenie a pasivácia nereze
 • morenie a pasivácia ocele
 • zliatinové galvanické zinkovanie ZnFe
 • zliatinové galvanické zinkovanie ZnNi
 • sprostredkovateľská činnosť
 • maloobchod,veľkoobchod,
 • stavebná činnosť

Stručná história spoločnosti:

 • 2004 : založenie spoločnosti
 • 2010 : investičné a programové napredovanie spoločnosti
 • odkúpenie galvanizovne vo Vlkanovej
 • zavedenie systému manažérstva kvality : STN EN ISO 9001:2009 ( Povrchová úprava kovov galvanickým zinkovaním, fosfátovanie, morenie a elektrolytické leštenie nereze. )
 • 2011 : rozšírenie kapacít pre :
 • závesové galvanické zinkovanie
 • elektorlytické leštenie nereze
 • morenie a pasivácia nereze